W jakich sytuacjach ubezpieczenie podróżne nie zadziała

Osoby wybierające się na urlop za granicę powinny koniecznie wykupić odpowiednie ubezpieczenie podróżne na czas wyprawy. Jest to bowiem najprostszy sposób na uniknięcie poważnych strat finansowych w razie nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku czy kradzieży bagażu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tego rodzaju polisa nie zawsze musi zadziałać zgodnie z naszymi oczekiwaniami.  

Weryfikacja OWU to absolutna podstawa 

Ubezpieczenie podróżne pokrywa koszty wynikające bezpośrednio z leczenia szpitalnego i utraty ekwipunku, a także zapewnia ochronę przed negatywnymi następstwami różnych losowych zdarzeń (w zależności od wariantu). Jeśli jednak wybierzemy polisę bez większego rozmysłu, to wówczas narażamy się na nieprzyjemne konsekwencje. Kluczowe znaczenie ma sprawdzenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pod kątem ewentualnych wyłączeń. Zazwyczaj chodzi o szkody zaistniałe wskutek rażącego niedbalstwa, złamania przepisów prawa i działania pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Oczywiście to nie wszystkie potencjalne opcje, dlatego warto zawsze bardzo dokładnie prześledzić wspomniany dokument. Ubezpieczenie podróżne może się ponadto okazać nieskuteczne, gdy wykupimy je już w trakcie wyjazdu. Wiele towarzystw zastrzega sobie w umowie, że ochrona zostaje aktywowana dopiero po dwóch lub trzech dniach od momentu złożenia podpisu i uiszczenia składki. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest załatwienie polisy co najmniej tydzień przed planowanym odlotem.

Unikajmy ekstremalnych wrażeń i kombinowania 

Standardowe ubezpieczenie podróżne nie obejmuje przeważnie szkód będących następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Mowa tutaj choćby o wspinaczce wysokogórskiej, skokach do wody, nurkowaniu. surfowaniu czy szybkiej jeździe na quadach. W tym przypadku niezbędny jest rozszerzony pakiet ochrony, wymagający zapłacenia wyższej składki. Koszty leczenia prawdopodobnie nie zostaną również pokryte w razie konieczności wykonania operacji plastycznej, przeprowadzenia zaawansowanego zabiegu stomatologicznego albo poddania się procedurze związanej z przerwaniem ciąży. Jak by tego było mało, towarzystwo ma prawo wyłączenia swojej odpowiedzialności w stosunku do osób, które zataiły medyczne przeciwwskazania do odbycia wyjazdu. Oto pozostałe sytuacje powodujące, że ubezpieczenie podróżne nie zagwarantuje wypłaty środków:

– pozostawienie bagażu bez opieki w miejscu publicznym (np. restauracji, toalecie)

– udział w bójcie zakończony uszczerbkiem na zdrowiu

– popełnienie przestępstwa skutkujące trafienie do szpitala

– brak należytego udokumentowania roszczenia